HOME ใ้ช้ในวันพิธี พิธีการแต่งงานและการจัดเลี้ยง พิธีกรวันงาน พิธีกรงานแต่งงานพิธีกรงานแต่งงาน
master-of-ceremonies.jpg
AD master-of-ceremonies.jpg

พิธีกรงานแต่งงาน

 

พิธีกรบนเวทีถือเป็นส่วนสำคัญยิ่ง ที่จะทำให้แขกผู้มีเกียรติในงานได้ทราบถึงขั้นตอนพิธีการต่างๆ ภายในงาน ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งพิธีกรนั้นจะเป็นคู่หรือเดี่ยวก็ได้ จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ทั้งนี้ ไม่มีข้อห้ามหรือกฎตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าภาพในการจัดงานมากกว่า 

การเริ่มพิธีการ

- พิธีกรบนเวทีจะขึ้นกล่าวสวัสดีแขกที่มาร่วมงาน และกล่าวแนะนำตัวเอง แนะนำประวัติความเป็นมาของคู่บ่าวสาว

- พิธีกรกล่าวนำเปิด Presentation ของคู่บ่าวสาว ขณะเปิด Presentation พิธีกรควรยืนหลบข้างเวที

- เมื่อ Presentation จบ พิธีกรจะกล่าวชม Presentation (เล็กน้อย)และเชิญคู่บ่าวสาวขึ้นปรากฏตัวบนเวที เพื่อกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆ เช่น พบรักกันได้อย่างไร นิสัยของเจ้าบ่าวเป็นอย่างไร เจ้าสาวเป็นอย่างไร อุปสรรคมีไหม เป็นต้น

- หลังจากนั้นก็เชิญคุณพ่อคุณแม่ของบ่าวสาวขึ้นบนเวที ซึ่งพิธีกรไม่ควรกล่าวชื่อท่านให้ผิดพลาดโดยเด็ดขาด

- เชิญประธานในพิธีขึ้นคล้องพวงมาลัย

- เชิญประธานในพิธีกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว ถ้ามีหลายคนควรจัดว่างตำแหน่งขึ้นก่อนหลังตามลำดับความเหมาะสมด้วย

- เชิญให้คุณพ่อคุณแม่ของคู่บ่าวสาว และคู่บ่าวสาวกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นสักขีพยานภายในงาน

- เชิญคู่บ่าวสาวจัดเทียนพิธีมงคล และตัดเค้ก

- จบพิธีบนเวที 

หลังพิธีการ

- บ่าวสาวโยนดอกไม้

- เชิญแขกร้องเพลงบนเวที หรือชมการแสดงที่ทางเจ้าภาพจัดเตรียมไว้

 

ตัวอย่างขั้นตอนสคิปงานแต่งงาน

1. เมื่อมีแขกเข้ามาในงานราว 70 % หรือพอประมาณ ให้พิธีกรขึ้นเวที กล่าวคำแนะนำตัว / กล่าวต้อนรับแขก /และเชิญแขกรับประทานอาหาร

2. เมื่อมีแขกเข้ามาในงานประมาณ 90 % ให้เช็คความพร้อมและเวลา ก่อนเข้าสู่พิธีการ ดังนี้

- ประธานทุกท่านมาพร้อมแล้วหรือยัง (ควรบอกรายละเอียดข้อมูลของ เจ้าบ่าว เจ้าสาว แก่ประธานในพิธี ให้ทราบก่อนล่วงหน้า พร้อมแนะนำลำดับขั้นตอนในการกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว บนเวที)

- มีใครบ้างที่จะขึ้นคล้องพวงมาลัยให้กับคู่บ่าวสาว หรือบางครั้งอาจให้ประธานในพิธีเป็นผู้คล้อง (แล้วแต่ความต้องการของเจ้าภาพ)

- คุณพ่อ คุณแม่ ของฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาว จะขึ้นเวทีด้วยหรือไม่ และจะกล่าวคำอวยพรใดๆ ด้วยหรือไม่ ต้องตระเตรียมไว้ให้ พร้อม

- แจ้งให้นักดนตรี หรือผู้ที่ควบคุมเครื่องเสียง ทราบถึงลำดับขั้นตอน ว่าควรจะเปิดเพลง หรือเล่นเพลงอะไรในช่วงเวลานั้นๆ เช่น ช่วงคู่บ่าว - สาว กำลังเดินขึ้นเวที ควรใช้เพลงอะไร ,ในช่วงที่ประธานอวยพร และร่วมดื่มแสดงความยินดี ควรเปิดเพลงมหาชัยตอนไหน หรือแม้กระทั้งในช่วงที่บ่าวสาวกำลังตัดเค้ก ควรเปิดเพลงอะไร เหล่านี้ ควรแจ้งให้ผู้ควบคุมเพลง หรือนักดนตรี ทราบก่อน

- เตรียมคิว Presentation และผู้เปิด Presentation ( ถ้ามี )

- แจ้งให้ผู้ควบคุมไฟ ผู้ควบคุมไมโครโฟน ทราบถึงช่วงเวลาที่ควรหรี่ไฟ และเพิ่มไฟบนเวที 

- แจ้งให้พนักงานเสิร์ฟน้ำดื่มให้พร้อม และเตรียมแก้วน้ำดื่มให้พร้อม สำหรับให้ประธานกล่าวนำการร่วมดื่มอวยพร และเตรียมพวงมาลัยคล้องคอคู่บ่าวสาว พร้อมกับจัดถาดใส่พวงมาลัย พร้อมผู้ถือถาดพวงมาลัย

3. พิธีกรกล่าวเปิดงาน และพร้อมต้อนรับแขกอีกครั้ง / เชิญแขกชม Presentation

4. พิธีกรแนะนำตัว เจ้าสาว เจ้าบ่าว เล็กน้อย ซึ่งอาจเขียนเป็นสคริปสั้นๆ ดังนี้

 

สำหรับเจ้าสาวของเราในค่ำคืนนี้ คุณ............................( ชื่อ - นามสกุล + ชื่อเล่น "เจ้าสาว" )

เป็นบุตรคนที่......... ในจำนวนบุตรทั้งหมด............คน ของคุณแม่.................และคุณพ่อ

จบการศึกษาระดับ...............................จากสถาบัน........................................

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น/ทำงานเป็น..................................ที่บริษัท.........................

(ข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้พิธีกรกล่าว ).....................................

 

สำหรับเจ้าบ่าวของเราในค่ำคืนนี้ คุณ.............................(ชื่อ-นามสกุล + ชื่อเล่น "เจ้าบ่าว" )

เป็นบุตรคนที่.....ในจำนวนบุตรทั้งหมด.....คน ของคุณแม่............และคุณพ่อ....................

จบการศึกษาระดับ..............................จากสถาบัน.............................................

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น/ทำงานเป็น.............ที่บริษัท..............................................

(ข้อมูลอื่นๆ ที่ให้พิธีกรกล่าว )...........................................................................

 

5. พิธีกรกล่าวเชิญ คุณพ่อคุณแม่ของทั้งฝ่ายขึ้นเวที เพื่อเป็นเกียรติถ่ายรูปหรือร่วมอวยพร ( จะมีหรือไม่มี ในช่วงนี้ก็ได้ )

6. พิธีกรกล่าวเชิญ ประธานขึ้นกล่าวคำอวยพร และคล้องพวงมาลัย (อาจมีประธานเพียงคนเดียว หรือจะมีทั้งประธานฝ่ายเจ้าสาว และฝ่ายเจ้าบ่าวก็ได้)

7. พิธีกรกล่าวเชิญ คุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่าย กล่าวคำอวยพร

8. พิธีกรกล่าวขอบคุณ ประธานในพิธี และคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายอีกครั้ง (ประธาน และคุณพ่อ คุณแม่ ลงจากเวที)

9. พิธีกรดำเนินการสัมภาษณ์ คู่บ่าว-สาว

10. พิธีกรถามคู่บ่าวสาว ว่าในค่ำคืนนี้มีอะไรพิเศษๆ มอบให้แก่กันบ้าง

 

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์

- ให้เจ้าสาวหอมแก้มเจ้าบ่าว ให้เจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาว

- ให้เจ้าบ่าวอุ้มเจ้าสาว พร้อมกับหอมแก้ม

- ให้เจ้าสาวเจ้าบ่าว ร้องเพลงร่วมกัน

- ให้เจ้าบ่าว- เจ้าสาว มอบของขวัญเพื่อ Surprise กันและกัน

11. พิธีกรเชิญคู่บ่าวสาว กล่าวคำขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

- เจ้าบ่าวเจ้าสาวเตรียมคำพูดกล่าวคำขอบคุณ

12. พิธีกรเชิญคู่บ่าวสาว จุดเทียนมงคล ตัดเค้ก

- นักดนตรีเล่นเพลงที่ได้จัดเตรียมไว้ หรือ เปิดเพลงจาก CD

13. พิธีกรกล่าวปิดพิธีการ

- ขอบคุณท่านประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน

14. พิธีกรกล่าวนำสู่พิธีการพิเศษอื่น ๆ ( ถ้ามี )

- พิธีกรเชิญเจ้าสาว โยนช่อดอกไม้ให้กับสาวโสดที่มาร่วมงาน

- พิธีกรประกาศ ชื่อแขกผู้ใหญ่ หรือเพื่อน ที่ต้องการขึ้นร่วมร้องเพลง

- ฯลฯ


rate ราคาประมาณเท่าไหร่ ?

Vee

เคยเป็นเป็นพิธีกรให้พี่ ไม่หมูเลย เกือบล่ม

Pan

เลือกเอาใครเป็นดีหว่า""""

Sai_Fa

การที่จะเลือกพิธีกรจำเป็นที่จะต้องเลือกมืออาชีพไหมค่ะ

ริสา

การเลือกพิธีกร  เราน่าจะเลือกคนที่เคยทำงานนี้มา

ก่อนนะน่าจะเป็นการดี  เพราะเค้าจะรู้ขั้นตอนการ

ดำเนินก่อนหลัง........

ว่า

BaBy

แนะนำพิธีกรมืออาชีพ

สุดยอดพิธีกรคู่งานแต่งงานมืออาชีพ พร้อมทีมงานคุณภาพ

ฉายา DJ.เปเป้        &      DJ.ท่านชายพจน์

สุดยอดพิธีการ         &      สุดยอดสันทนาการ (ตลกสุภาพ)

ดีกรี:ปริญญาโท ม.หอการค้าไทย    &      ดีกรี: วิทยากร Team Building

ข้อดี : พิธีกรคู่ พร้อมทีมงาน

 

winall

เปเป้ ติดต่อได้ที่ 089-4182944/086-0442888

http://winall.plazathai.com/

 

 

winall

เห็นตอนนี้ จะมีพิธีกรงานแต่งคนดังๆ อยู่แค่ไม่กี่คน

ส่วนมากจะเป็น เจมส์บอนด์ นะ

ไม่รู้ทำไม แต่เคยถามเพื่อนที่เคยเรียกใช้

บอกว่าฝีมือเก่งดี สนุก กับตลก

เสียดายที่ไม่เคยไปชมเอง เห็นเพื่อนบอก

หาเบอร์ติดต่อ ในเนท เดี๋ยวก็เจอเอง

jocker

ชื่อไกรวิทย์ กุลวัฒโนทัย ( เก่ง ) สูง 170 น้ำหนัก 80 กิโลกรัม อายุ 34 ปี
ติดต่อโทร 0818176569 , 0819306618 ,  แฟกซ์ 029631609
         kriwit99@hotmail.com
ผลงานที่ผ่านมาจากอดีตถึงปัจจุบัน พอสังเขป
นักพูดขวัญใจจากรายการโต้คารมมัธยมศึกษา , นักพูดจากรายการทีวีวาที9
พิธีกรรายการเยาวชนกับสิ่งแวดล้อม / พิธีกรรายการดรุณีปี 36-41
พิธีกรโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 70 จังหวัดทั่วประเทศ , พิธีกรโครงการฝีมือเด็กไทยเพื่อสังคมไทยทั่วประเทศ
ปัจจุบัน
ครีเอทีฟและPRODUCER รายการชุมทางเสียงทอง,พิธีกรงาน event กาชาดซุ้มช่อง7
พิธีกรงานแถลงข่าว และ เปิดตัวสินค้าของยางรถยนต์บริดจสโตน
ผลงานพากย์เสียง(แนวสนุกสนาน)รายการโบนัสเกมส์ช่อง7,รายการวันวานยังหวานอยู่,รายการทีเด็ดจัง(พิธีกรนาเดียและน้าเน็ค),รายการเกษตรกรรมทำแล้วรวยและอื่นๆอีกมากมาย
พิธีกรรายการคิดดีทำดีทางสถานีโทรทัศน์ TGN และ ททบ.5
พิธีกรรายการสถานีโทรทัศน์สบายดีทีวีของอาร์เอสโปรโมชั่น
บรรยายและฝึกอบรม
วิทยากรฝึกอบรมโครงการกรุงเทพเมืองสะอาด
วิทยากรฝึกอบรมโครงการ JUST SAY NO  แกรมมี่
วิทยากรฝึกอบรมโครงการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย
** ( ปัจจุบัน ) วิทยากรฝึกอบรมโครงการธรรมมะเชิงรุก ทั่วประเทศชมผลงานได้ที่ http://www.siamlocalnews.com/watpilom/view.php?gid=3425&newsid=5633&issueid=1817
กิจกรรมพิเศษ
พิธีกรงานคอนเสิร์ตของสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยงาน5ธันวามหาราชและ12สิงหามหาราชินี
พิธีกรงานคอนเสิร์ตของทูบีนัมเบอร์วัน / พิธีกรงานกาชาดศิลปินรวมใจช่วยกาชาดต่อเนื่อง 4 ปี / พิธีกรกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร , พิธีกรงานแต่งงาน , งานเปิดตัวสินค้า , งานแถลงข่าว / พิธีกรงานเปิดตลาดน้ำรังสิตฯลฯ

สิ่งที่ท่านจะได้รับในการทำหน้าที่ “ พิธีกรงานแต่งงาน ”
ด้านความรู้สึกในการทำงานพิธีกรงานแต่งงาน    เต็มร้อยชอบรับงานพิธีกรงานแต่งงาน เพราะเป็นคนชอบทำพิธีกรงานแต่งงานมาก ทำแล้วมีความสุขที่สุดและจะตั้งใจทำให้ดีที่สุด
การแต่งกาย    เสื้อสูทสีดำ หรือ ชุดสูทสีขาว , หรือ เชิ้ตลำลองสบายๆ
งบประมาณ     กรุงเทพ 3000.- บาท ต่างจังหวัดใกล้เคียง 5000.- บาท , ต่างจังหวัดไกล 10000.- บาทไม่รวมที่พัก
รูปแบบการเป็นพิธีกรงานแต่งงานที่ท่านจะได้รับ
1.TALKSHOW LOVESTORY แบบสนุกๆ 15 นาทีก่อนเริ่มงาน
2.แหล่สด(แต่งขึ้นใหม่จากประวัติของบ่าวสาว) เรื่องราวความรักของบ่าวสาว โดยให้แขกในงานร่วมสนุกด้วยวิธีที่สุภาพและรื่นเริง ความยาว 2 นาที
3.พากย์สดให้กับ VTR ความรักของบ่าวสาว
4.ดำเนินช่วงพิธีการอย่างสุภาพอ่อนน้อม และ สดชื่น
5.ไฮไลท์ของสัมภาษณ์ แนวคำถามต้องสนุกและดึงความรู้สึกของเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้
สนใจติดต่อ คุณ เก่งไกรวิทย์ กุลวัฒโนทัย โทร 0818176569 , 0819306618 ,
แฟกซ์ 029631609 , Kriwit99@hotmail.com    
***  ความสุขของท่านคือความเชื่อมั่นของเรา ****
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Angsana New"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:16777219 0 0 0 65537 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Angsana New";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

kriwit99

ชื่อไกรวิทย์ กุลวัฒโนทัย ( เก่ง ) สูง 170 น้ำหนัก 80 กิโลกรัม อายุ 34 ปี
ติดต่อโทร 0818176569 , 0819306618 ,  แฟกซ์ 029631609
         kriwit99@hotmail.com
ผลงานที่ผ่านมาจากอดีตถึงปัจจุบัน พอสังเขป
นักพูดขวัญใจจากรายการโต้คารมมัธยมศึกษา , นักพูดจากรายการทีวีวาที9
พิธีกรรายการเยาวชนกับสิ่งแวดล้อม / พิธีกรรายการดรุณีปี 36-41
พิธีกรโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 70 จังหวัดทั่วประเทศ , พิธีกรโครงการฝีมือเด็กไทยเพื่อสังคมไทยทั่วประเทศ
ปัจจุบัน
ครีเอทีฟและPRODUCER รายการชุมทางเสียงทอง,พิธีกรงาน event กาชาดซุ้มช่อง7
พิธีกรงานแถลงข่าว และ เปิดตัวสินค้าของยางรถยนต์บริดจสโตน
ผลงานพากย์เสียง(แนวสนุกสนาน)รายการโบนัสเกมส์ช่อง7,รายการวันวานยังหวานอยู่,รายการทีเด็ดจัง(พิธีกรนาเดียและน้าเน็ค),รายการเกษตรกรรมทำแล้วรวยและอื่นๆอีกมากมาย
พิธีกรรายการคิดดีทำดีทางสถานีโทรทัศน์ TGN และ ททบ.5
พิธีกรรายการสถานีโทรทัศน์สบายดีทีวีของอาร์เอสโปรโมชั่น
บรรยายและฝึกอบรม
วิทยากรฝึกอบรมโครงการกรุงเทพเมืองสะอาด
วิทยากรฝึกอบรมโครงการ JUST SAY NO  แกรมมี่
วิทยากรฝึกอบรมโครงการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย
** ( ปัจจุบัน ) วิทยากรฝึกอบรมโครงการธรรมมะเชิงรุก ทั่วประเทศชมผลงานได้ที่ http://www.siamlocalnews.com/watpilom/view.php?gid=3425&newsid=5633&issueid=1817
กิจกรรมพิเศษ
พิธีกรงานคอนเสิร์ตของสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยงาน5ธันวามหาราชและ12สิงหามหาราชินี
พิธีกรงานคอนเสิร์ตของทูบีนัมเบอร์วัน / พิธีกรงานกาชาดศิลปินรวมใจช่วยกาชาดต่อเนื่อง 4 ปี / พิธีกรกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร , พิธีกรงานแต่งงาน , งานเปิดตัวสินค้า , งานแถลงข่าว / พิธีกรงานเปิดตลาดน้ำรังสิตฯลฯ

สิ่งที่ท่านจะได้รับในการทำหน้าที่ “ พิธีกรงานแต่งงาน ”
ด้านความรู้สึกในการทำงานพิธีกรงานแต่งงาน    เต็มร้อยชอบรับงานพิธีกรงานแต่งงาน เพราะเป็นคนชอบทำพิธีกรงานแต่งงานมาก ทำแล้วมีความสุขที่สุดและจะตั้งใจทำให้ดีที่สุด
การแต่งกาย    เสื้อสูทสีดำ หรือ ชุดสูทสีขาว , หรือ เชิ้ตลำลองสบายๆ
งบประมาณ     กรุงเทพ 3000.- บาท ต่างจังหวัดใกล้เคียง 5000.- บาท , ต่างจังหวัดไกล 10000.- บาทไม่รวมที่พัก
รูปแบบการเป็นพิธีกรงานแต่งงานที่ท่านจะได้รับ
1.TALKSHOW LOVESTORY แบบสนุกๆ 15 นาทีก่อนเริ่มงาน
2.แหล่สด(แต่งขึ้นใหม่จากประวัติของบ่าวสาว) เรื่องราวความรักของบ่าวสาว โดยให้แขกในงานร่วมสนุกด้วยวิธีที่สุภาพและรื่นเริง ความยาว 2 นาที
3.พากย์สดให้กับ VTR ความรักของบ่าวสาว
4.ดำเนินช่วงพิธีการอย่างสุภาพอ่อนน้อม และ สดชื่น
5.ไฮไลท์ของสัมภาษณ์ แนวคำถามต้องสนุกและดึงความรู้สึกของเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้
สนใจติดต่อ คุณ เก่งไกรวิทย์ กุลวัฒโนทัย โทร 0818176569 , 0819306618 ,
แฟกซ์ 029631609 , Kriwit99@hotmail.com    
***  ความสุขของท่านคือความเชื่อมั่นของเรา ****

kriwit99

ชื่อไกรวิทย์ กุลวัฒโนทัย ( เก่ง ) สูง 170 น้ำหนัก 80 กิโลกรัม อายุ 34 ปี
ติดต่อโทร 0818176569 , 0819306618 ,  แฟกซ์ 029631609
         kriwit99@hotmail.com
ผลงานที่ผ่านมาจากอดีตถึงปัจจุบัน พอสังเขป
นักพูดขวัญใจจากรายการโต้คารมมัธยมศึกษา , นักพูดจากรายการทีวีวาที9
พิธีกรรายการเยาวชนกับสิ่งแวดล้อม / พิธีกรรายการดรุณีปี 36-41
พิธีกรโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 70 จังหวัดทั่วประเทศ , พิธีกรโครงการฝีมือเด็กไทยเพื่อสังคมไทยทั่วประเทศ
ปัจจุบัน
ครีเอทีฟและPRODUCER รายการชุมทางเสียงทอง,พิธีกรงาน event กาชาดซุ้มช่อง7
พิธีกรงานแถลงข่าว และ เปิดตัวสินค้าของยางรถยนต์บริดจสโตน
ผลงานพากย์เสียง(แนวสนุกสนาน)รายการโบนัสเกมส์ช่อง7,รายการวันวานยังหวานอยู่,รายการทีเด็ดจัง(พิธีกรนาเดียและน้าเน็ค),รายการเกษตรกรรมทำแล้วรวยและอื่นๆอีกมากมาย
พิธีกรรายการคิดดีทำดีทางสถานีโทรทัศน์ TGN และ ททบ.5
พิธีกรรายการสถานีโทรทัศน์สบายดีทีวีของอาร์เอสโปรโมชั่น
บรรยายและฝึกอบรม
วิทยากรฝึกอบรมโครงการกรุงเทพเมืองสะอาด
วิทยากรฝึกอบรมโครงการ JUST SAY NO  แกรมมี่
วิทยากรฝึกอบรมโครงการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย
** ( ปัจจุบัน ) วิทยากรฝึกอบรมโครงการธรรมมะเชิงรุก ทั่วประเทศชมผลงานได้ที่ http://www.siamlocalnews.com/watpilom/view.php?gid=3425&newsid=5633&issueid=1817
กิจกรรมพิเศษ
พิธีกรงานคอนเสิร์ตของสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยงาน5ธันวามหาราชและ12สิงหามหาราชินี
พิธีกรงานคอนเสิร์ตของทูบีนัมเบอร์วัน / พิธีกรงานกาชาดศิลปินรวมใจช่วยกาชาดต่อเนื่อง 4 ปี / พิธีกรกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร , พิธีกรงานแต่งงาน , งานเปิดตัวสินค้า , งานแถลงข่าว / พิธีกรงานเปิดตลาดน้ำรังสิตฯลฯ

สิ่งที่ท่านจะได้รับในการทำหน้าที่ “ พิธีกรงานแต่งงาน ”
ด้านความรู้สึกในการทำงานพิธีกรงานแต่งงาน    เต็มร้อยชอบรับงานพิธีกรงานแต่งงาน เพราะเป็นคนชอบทำพิธีกรงานแต่งงานมาก ทำแล้วมีความสุขที่สุดและจะตั้งใจทำให้ดีที่สุด
การแต่งกาย    เสื้อสูทสีดำ หรือ ชุดสูทสีขาว , หรือ เชิ้ตลำลองสบายๆ
งบประมาณ     กรุงเทพ 3000.- บาท ต่างจังหวัดใกล้เคียง 5000.- บาท , ต่างจังหวัดไกล 10000.- บาทไม่รวมที่พัก
รูปแบบการเป็นพิธีกรงานแต่งงานที่ท่านจะได้รับ
1.TALKSHOW LOVESTORY แบบสนุกๆ 15 นาทีก่อนเริ่มงาน
2.แหล่สด(แต่งขึ้นใหม่จากประวัติของบ่าวสาว) เรื่องราวความรักของบ่าวสาว โดยให้แขกในงานร่วมสนุกด้วยวิธีที่สุภาพและรื่นเริง ความยาว 2 นาที
3.พากย์สดให้กับ VTR ความรักของบ่าวสาว
4.ดำเนินช่วงพิธีการอย่างสุภาพอ่อนน้อม และ สดชื่น
5.ไฮไลท์ของสัมภาษณ์ แนวคำถามต้องสนุกและดึงความรู้สึกของเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้
สนใจติดต่อ คุณ เก่งไกรวิทย์ กุลวัฒโนทัย โทร 0818176569 , 0819306618 ,
แฟกซ์ 029631609 , Kriwit99@hotmail.com    
***  ความสุขของท่านคือความเชื่อมั่นของเรา ****

kriwit99

สุดยอดพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ ประสบการณ์การันตรีคุณภาพ ระยะเวลา 3 ปี  กว่า 100 งาน

สุดยอดพิธีกรคู่ ชาย หญิง คู่แรกคู่เดียวที่ทำงานพิธีกรงานแต่งงานคู่กันกว่า 3 ปี ลงตัวด้วยสุดยอดสันทนาการ และที่สุดของพิธีการที่ถูกต้องทันสมัย

พร้อมสรรพด้วยทีมงานคุณภาพ ควบคุมดูแล ประสานงาน รันคิว ฉับไวทุกสถานการณ์

งานสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต  ให้ winall wedding เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญครั้งนี้ของคุณ

ความประทับใจ  ซาบซึ้ง สนุกสนาน เซอร์ไพร้ส เกิดขึ้นมากมายตลอดทุกงานที่ผ่านมา

ประสบการณ์ โรงแรมดังนับไม่ถ้วน  สโมสรมากมาย ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล และต่างจังหวัด

สอบถาม จองคิว ติดต่อ เปเป้ 086-3218683  089-4182944

winall
Home l ก่อนแต่งงาน l ในวันงาน l หลังแต่งงาน l PAGE คู่รัก l WEBBOARD l สิทธิพิเศษสมาชิก l กฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงาน
การขอสมรสพระราชทาน l ดูฤกษ์ l เตรียมตัวนับ Countdown l วางงบก่อนแต่งงาน l แต่งงานแบบประหยัด l เจ้าบ่าวอ่าน l เจ้าสาวอ่าน
การ์ดแต่งงาน l ประเพณีการหมั้นและการแต่งงาน l พิธีการแต่งงานและการจัดเลี้ยง l การวางแผนครอบครัว l ห้องหอ l Honeymoon l LOVERS
Celebrities l พิธีไทย l พิธีจีน l พิธีคริสต์ l สินสอดทองหมั้น l ชุดเจ้าบ่าว l ชุดเจ้าสาว l แต่งหน้า-ทำผม l แหวนแต่งงานและเครื่องประดับ l การจัดเลี้ยง
Theme การจัดงานแบบพิเศษ l Organizer l พิธีกรวันงาน l สตูดิโอ l Presentation l ของชำร่วย l เค้กแต่งงาน l ช่อดอกไม้ ดอกไม้ และซุ้ม l ดนตรี l ระบบไฟ ....
 
Copyright © 2009 เวดดิ้งมากมาย.com All rights reserved.
Tel:086-3147700 E-mail:two.tel@hotmail.com